AJALUGU

MIL MIL 76 on Itaalias tuntud ettevõtte, mis on tegutsenud kosmeetika ja ihuhoolduse valdkonnas juba 35 aastat.

ETTEVÕTE TÄNA

Praeguseks töötab ettevõttes MIL MIL 76 üle 100 töötaja. Meie tehas paikneb Milanost 50 km kaugusel Novara provintsis asuvas piirkonnas nimega Landiona. Investeeringud suunatakse püsivate kliendisuhete kindlustamiseks teadus- ja arendustegevusse, turundusse ning müüki. Ettevõtte edukuse taga seisavad kliendid, kes teavad, et MIL MIL pakub neile alati kvaliteetseid tooteid.

TOOTEARENDUS

Meie teadus- ja arendusosakond ning kvaliteedikontrolli laborid analüüsivad ja valmistavad uusi tooteid. See tagab MIL MIL-i toodete pideva uuendamise ja klientide nõudmistega vastavusse viimise. Tegeleme iga päev oma toodete täiustamisega, kuna meie eesmärk on luua uuenduslikke ja kvaliteetseid tooteid mõistliku hinnaga.

TOOTMINE

Tehas asub Landiona piirkonnas. Tegemist on uue ja modernse 38 000 ruutmeetril paikneva tööstuspiirkonnaga, millel on paindlik tootmisvõimsus. Aastatoodang on ligikaudu 80 miljonit ühikut ning kogu tootmine käib läbi ratsionaalse varude haldamise ja logistika ning keskkonnasõbralikkuse.

KESKKONNASÕBRALIKKUS

Me teame väga hästi, et ainuüksi heast tootest ei piisa. Olulised on nii pühendumus kui ka pikaajaline visioon. MIL MIL on teadlik oma suurest toodangumahust ning 1999. aastal võttis ettevõte kasutusele PET-tehnoloogia, mis võimaldab, võrreldes traditsiooniliste pakendamismeetoditega, CO2-heitkogust oluliselt vähendada. 2005. aastal hakkas MIL MIL enamikke tarbekaupu kottidesse pakendama ning mitmete tooteseeriate puhul võeti kasutusele taaskasutatavad ja lihtsad pakendid, et optimeerida nii lõpphinda ning vähendada märkimisväärselt keskkonda koormavate plast- ja paberpakendite hulka.

KVALITEET

Meie teadus- ja arenduslaborid töötavad välja klientide vajadustest lähtuvalt üha uuenduslikumaid tooteid. See ongi põhjus, miks me pidevalt oma pakutavat üle vaatame ja parendame – soovime pakkuda kliendile alati kõige kvaliteetsemaid tooteid.

Toormaterjale analüüsitakse ja testitakse järjepidevalt, et need ka tarnijaga kokku lepitud tingimustele vastaksid. Niisamuti testitakse ka lõpptooteid, et garanteerida nende kasutamise ohutus ning määrata sobiv säilivusaeg.

Selleks, et kõik tooted oleksid kooskõlas meie kvaliteedipoliitika nõuetega, on meie teadus- ja arenduslaborid kõrgetasemeliselt projekteeritud ja varustatud. Efektiivseimaks tööks on meil kvalifitseeritud personal, kes tagab olemasoleva tehnoloogia parima kasutamise. Iga töökoht on valmistatud vastavalt ergonoomilistele standarditele. Kõige olulisemate töövahendite tööd reguleeritakse infosüsteemi ja vastava tarkvara abil ning kogu tehnoloogia on sisevõrguga ühenduses. Nii saab kõikidele testitud toodetele anda garantii ning tagada nende vastavus klientide ja ametivõimude poolt seatud kvaliteedistandarditele.

Viimaks tuleb märkida, et meie keskkonnasõbralik mõtteviis lähtub keskkonnapoliitikast, mis näeb ette:

  • materjalide ja energia otstarbeka kasutamise,
  • taas- ja korduvkasutuse,
  • ettevõtte tegevusega kaasnevate keskkonnamõjude vähendamise.

“Ettevõtte kvaliteedipoliitika” (MILMIL 76 kvaliteedikäsiraamat)-1.0

“Kõik MIL MIL 76 S.p.A. töötajad pühenduvad oma töös kvaliteedi parandamisele.
Nad on kohustatud protseduuride läbiviimisel ja tööjuhiste rakendamisel lähtuma ettevõtte kvaliteedikäsiraamatust.
Iga töötaja peab kaasa aitama klientide poolt seatud kvaliteedinõuetele vastavate toodete ja teenuste valmimisele.