ÜLDTINGIMUSED

  1. Üldtingimused
   1. Aravoni e-poe (www.placentactivmilano.com) pidajaks ja e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingute pooleks on OÜ Aravon (registrikood 11476148, aadress Aardla tn 25b, 50110 Tartu) („Aravon“).
   2. Käesolevaga kehtestatud üldtingimused kehtivad Aravoni e-poes kasutajaks registreerides ja/või Aravoni e-poest toodete ostmisel kliendi ja Aravoni vahel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
   3. Lisaks üldtingimustele kohaldub e-poe registreeritud kasutajate, e-poe kaudu ostjate (edaspidi mõlemad nii üheskoos kui ka eraldi „klient“) ja Aravoni vahelistele suhtele ka Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu asjakohane õigus.
   4. Aravon jätab endale õiguse muuta käesolevaid üldtingimusi, kui muudatuste tegemise vajaduse näeb ette muudatus õigusaktides või Aravoni e-poe töökorraldus. Igale ostule kehtivad tellimuse esitamise hetkel Aravoni e-poe kodulehel kättesaadavad üldtingimused.
   5. Kehtivad üldtingimused on igal ajal kättesaadavad Aravoni e-poe kodulehel. Kindlustamaks kliendile juurdepääs tehingu ajal kehtivatele üldtingimustele, soovitab Aravon kliendil salvestada tehingu ajal kliendile tutvumiseks esitatud üldtingimused, mille kohaldumise jaoks peab klient andma nõusoleku.
  2. Kasutajakonto loomine
   1. Kasutajakonto loomiseks sisestab klient Aravoni e-poes kuvatud elektroonilises vormis oma isikuandmed ja konto haldamiseks soovitud parooli.
   2. Pärast kasutajakonto loomist on kliendil võimalik igakordselt sisse logida, klikates Aravoni e-poe kodulehel paremal üleval nurgas „LOGI SISSE“.
   3. Sisse logides on kliendil võimalik vaadata oma varasemaid tellimusi ning hallata tarne ja arveldusega seotud andmeid.
   4. Klient vastutab oma parooli saladuses hoidmise eest ning Aravon ei vastuta kliendi konto alt teise isiku tehtud soovimatute tellimuste tõttu kantud kahju eest.
  3. Tellimuse esitamine ja kohaletoimetamine
   1. Toodete ostmiseks tuleb sobiva toote leidmisel valida soovitud kogus, milleks vaikeseadena on 1 ühik, ning seejärel klikata „LISA OSTUKORVI“.
   2. Pärast toote ostukorvi lisamist muutub kliendile nähtavaks silt, mis võimaldab vaadata ostukorvi, klikates „VAATA OSTUKORVI“. Ostukorvi vaatamise võimalus on olemas igal hetkel ka klikates e-poe paremal üleval nurgas olevale ostukoti kujulisega ikoonile, mille kõrval olev number väljendab ostukorvis olevate toodete arvu.
   3. Toote lisamine ostukorvi ei kindlusta toote olemasolu tellimuse esitamise hetkel. Kindlustamaks toote tarnimine, tuleb kliendil esitada tellimus ja tellimuse eest tasuda.
   4. Avades ostukorvi on võimalik tooteid ostukorvist eemaldada, klikates vastava toote rea ees olevale punasele ristile „x“. Samuti on võimalik muuta toodete kogust, valides koguse lahtris suurema numbri. Maksimaalselt saab korraga tellida [] toodet.
   5. Sooduskupongi kasutamiseks tuleb ostukorvis märgitud lahtisse lisada kupongi kood ja klikata „KASUTA KUPONGI“.
   6. Avades ostukorvi on kliendil võimalik valida, missugust kohaletoimetamise viisi kasutada. Vaikimisi on märgitud Smartpost Eesti kui kõige soodsam kohaletoimetamise viis. Kohaletoimetamise viisi muutmiseks tuleb klikata soovitud transpordiviisi ees oleval hallil ringil, valiku järel tekib ringi sisse tumedam täpp. Sobiva pakiautomaadi või kulleri saabumise ajavahemiku saab valida pärast seda, kui klient on klikanud „MINE MAKSMA“.
   7. Kui klient muudab eelistatud kohaletoimetamise viisi, toimetatakse tooted kohale hiljem märgitud viisil.
   8. Pärast toodete, koguste ning kohaletoimetamise viisi valikut tuleb esitada kliendi andmed. Viimasena peab klient valima makseviisi.
   9. Tellimus on esitatud, kui klient on klikanud „ESITA TELLIMUS“.
   10. Leping on kliendi ja Aravoni vahel sõlmitud, kui klient on tasunud tellimuse eest ja raha on laekunud Aravoni kontole.
   11. Aravon komplekteerib tellimuse alusel soovitud tooted kliendile saatmiseks pärast seda, kui klient on tellimuse eest tasunud, ning edastab need esimesel võimalusel, kuid hiljemalt järgmisel tööpäeval kliendi poolt valitud teenusepakkujale kättetoimetamiseks.
   12. Saadetiste kättetoimetamise täpsemale korrale kohalduvad kohaletoimetamise teenust osutava teenusepakkuja reeglid. Saadetis toimetatakse kliendile kätte 5 tööpäeva jooksul alates tellimuse eest tasumisest.
   13. Saadetise kättesaamisel on kliendil kohustus kontrollida pakendi seisundit. Vigastatud pakendi korral teavitab klient Aravoni 3 tööpäeva jooksul pakendi seisukorrast tulenevatest probleemidest ning säilitab pakendi kuni probleemide lahendamiseni.
  4. Toodete hind ja toodete eest tasumine
   1. Aravoni e-poes olevad hinnad on kajastatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu vastavalt Eesti Vabariigi seaduste alusel kehtestatud määrale.
   2. Aravonil on õigus muuta toodete hindu igal hetkel. Hinna muutmise korral kehtib ostule tellimuse esitamise ajal tootele kehtestatud hind.
   3. Toodete hindadele lisandub toodete kliendile kättetoimetamise kulu vastavalt kliendi valitud teenusepakkujale.
   4. Kliendil on kohustus tasuda tellimuse eest vastavalt toodete hindade ning kohaletoimetamise kulu summale. Aravon ei pane saadetist teele enne, kui klient on tellimuse eest täielikult tasunud.
   5. Aravon võimaldab toodete eest tasumist järgnevatel viisidel:
    1. pangalink (Swedbank, SEB, LHV pank, Luminor);
    2. ülekanne;
    3. Pocopay;
    4. krediitkaart (Visa, Mastercard, Maestro);
    5. PayPal.
   6. Klient kohustub tasuma tellimuse eest 3 päeva jooksul alates tellimuse kinnitamisest. Kui tellimuse eest ei ole raha laekunud Aravoni pangakontole 3 päeva jooksul alates tellimuse kinnitamisest, siis kliendi tellimus tühistatakse ning toodete saamiseks tuleb esitada uus tellimus.
   7. Kui klient viivitab ostu eest tasumisega pärast tellimuse esitamist, ei taga Aravon toodete olemasolu lepingu sõlmimise hetkeks.
   8. Klient kannab tellimuse eest tasumisega kaasnevad võimalikud kulud, sh võimalikud pangatasud.
  5. Taganemine põhjust avaldamata
   1. Vastavalt võlaõigusseaduse § 56 lõikele 1 on kliendil õigus põhjust avaldamata taganeda Aravoniga sõlmitud lepingust 14 päeva jooksul alates toodete kättesaamisest. Selguse huvides loetakse kättesaamiseks käesoleva lepingutingimuse tähenduses kliendile kulleri poolt saadetise üleandmise päeva või asjade pakiautomaadist võtmise päeva.
   2. Lepingu punkti 5.1 alusel taganemiseks esitab klient Aravonile e-kirja teel vabas vormis taganemise avalduse, milles toob välja arve numbri, tooted, mille osas soovitakse taganemiseõigust kasutada, toote kättesaamise kuupäev, kliendi nimi ja aadress.
   3. Tervisekaitse ja hügieenilistel põhjustel ei ole lepingu punktis 5.1 nimetatud taganemine lubatud (taganemisõiguse kaotamine), kui toode on kliendile antud üle suletud pakendis ning klient on pakendi avanud.
   4. Klient on kohustatud tagastama avamata ja kahjustamata originaalpakendis tooted Aravonile 14 päeva jooksul alates taganemise avalduse esitamisest. Klient kannab lepingust taganemisel toote tagastamisega seotud kulud.
   5. Kui toote seisund on tarbijale kättetoimetamise ja taganemise tulemusel Aravonile tagastamise perioodi ajal halvenenud, hüvitab tarbija halvenemisega seotud väärtuse vähenemise Aravonile.
   6. Aravon tagastab taganemise järel kliendile tema poolt tasutud toodete müügihinna ja saadetise kättetoimetamise kulud ulatuses, milles need ei ületa tavapärase asja kättetoimetamise viisi kulusid, 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse kättesaamisest, kuid mitte enne, kui Aravon on saanud kätte tagastatud tooted või klient on esitanud tõendi asjade tagasisaatmise kohta.
  6. Vastutus
   1. Kui kliendi tellitud poode on puudusega, on kliendil õigus lepingust taganeda ja kasutada muid seadusega ettenähtud õiguskaitsevahendeid.
   2. Puuduse ilmnemisel kohustub klient Aravoni puudusest teavitama esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 2 kuu jooksul alates puuduse tuvastamisest.
   3. Aravon ei vastuta asja kättetoimetamise viivituse eest, kui viivituse põhjustas kliendi poolt tellimuse esitamisel ebatäpsete andmete esitamine või muu asjaolu, mida Aravon ei saa mõistlikult ette näha ega kontrollida.
  7. Vaidluste lahendamine ja kohalduv õigus
   1. Aravoni ja kliendi vahelistele suhetele, sh nende vahel sõlmitud müügilepingule ja lepingust tulenevatele vaidlustele, kohaldub Eesti Vabariigi õigus.
   2. Kõik Aravoni ja kliendi vahelised eriarvamused ja vaidlused lahendatakse eelkõige pooltevaheliste läbirääkimiste tulemusel.
   3. Kui pooltevahelist vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, on mõlemal poolel õigus pöörduda kohtusse ja kliendil lisaks kohtule ka Tarbijakaitseametisse.
  8. Autoriõigused ja kaubamärgikaitse
   1. Aravon on kaubamärgi Aravon Placent Activ Milano omanik ning kaubamärgi kasutamine kliendi poolt on lubatud üksnes kooskõlas kehtiva õigusega.
   2. Aravoni e-poe kodulehekülg ja selle sisu on kaitstud Aravoni autoriõigustega ning Aravonil on õigus teostada kodulehekülje suhtes kõiki autorile kuuluvaid isiklikke ja materiaalseid õiguseid.
   3. Klient vastutab Aravoni intellektuaalsete õiguste rikkumise ja sellest tuleneva kahju eest vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
  9. Isikuandmete kaitse
   1. Kui füüsilisest isikust klient registreerib end Aravoni e-poe kasutajaks või sooritab ostu, tekib Aravonil õigus töödelda kliendi isikuandmeid Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artikli 6(1)(b) alusel kliendi ja Aravoni vahel sõlmitud lepingu täitmiseks ehk võimaldamaks kliendil osta registreeritud kasutajana või registreeritud kasutaja kontota Aravoni e-poes müüdavaid tooteid.
   2. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on OÜ Aravon (registrikood 11476148, aadress Aardla tn 25b, 50110 Tartu).
   3. Aravon töötleb isikuandmeid, mille klient on esitanud ise Aravonile kasutajakonto registreerimisel või tellimuse esitamisel (nimi, e-posti aadress, aadress, telefoni number). Kliendil on võimalik tooteid osta ka ilma kasutajakontot registreerimata.
   4. Tellimuse esitamisel punase tärniga märgitud andmete esitamine on müügilepingu sõlmimise eelduseks. Kasutajakonto registreerimisel on tärniga märgitud andmete esitamine kasutajakonto avamise eelduseks.
   5. Aravon säilitab tellimustega seotud andmeid lähtuvalt raamatupidamisdokumentide säilitamise tähtaegadest ehk 7 aastat alates ostu sooritamisest. Aravon säilitab kasutajakonto andmeid kuni klient esitab taotluse oma andmete kustutamiseks.
   6. Aravon kustutab kliendi isikuandmed ja lõpetab isikuandmete edasise töötlemise hiljemalt 10 päeva jooksul pärast kliendilt vastava taotluse saamist, v.a kui andmete edasise säilitamise kohustuse näeb ette kehtiv õigus nt kui klient on ostnud Aravonilt tooteid.
   7. Aravon edastab kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele – makseteenuse osutajatele, raamatupidamisteenuse osutajale, saadetiste kättetoimetamiseks valitud ettevõtetele. Aravon edastab andmeid üksnes ulatuses, milles see on vajalik kolmandate isikute ülesannete täitmiseks seoses kliendile toodete müügiga.
   8. Kliendil on õigus seoses oma isikuandmetega töötlemisega Aravoni poolt esitada Aravonile taotluseid järgnevate õiguste teostamiseks:
    • õigus juurdepääsule töödeldavate isikuandmetele (Aravon edastab kliendile kliendi kohta kogutud isikuandmete koosseisu)
    • õigus isikuandmete õigsusele (kui klient tõendab, et Aravonil on tema kohta valed andmed, peab Aravon ebaõiged andmed parandama)
    • õigus isikuandmete kustutamisele (Aravon kustutab kliendi andmed, kui kustutamiseks esineb õiguslik alus ja Aravonil puudub kehtivast õigusest tulenev õigus/kohustus isikuandmeid säilitada)
    • õigus piirata isikuandmete töötlemist (Aravon ei töötle isikuandmeid, kuni töötlemise aluseks olevad asjaolud selginevad või tuvastatakse töötlemise aluse puudumine)
    • õigus isikuandmete ülekandmisele (Aravon edastab kliendi andmed kliendi poolt valitud kolmandale isikule)
    • õigus keelata isikuandmete kasutamine otseturunduseks (Aravon lõpetab uudiskirjade saatmise)
   9. Aravon lähtub nõuete täitmisel või täitmata jätmisel kehtivast õigusest tulenevatest nõuetest, eeldustest ja välistustest. Aravon teavitab 1 kuu jooksul nõude saamisest klienti asjaolust, kas Aravonil on võimalik võtta vastu kliendi poolt nõutud meetmeid või mitte. Vajadusel võib Aravon pikendada vastamise tähtaega 2 kuu võrra.
   10. Kui klient leiab, et Aravon on tema isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õiguseid või muid isikuandmete töötlemise suhtes kehtivaid reegleid, on kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
   11. Aravon on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 1. Üldtingimuste kohaldumise erisused lepingutes juriidiliste isikutega
  1. Käesolevad üldtingimused kohalduvad lepingutele juriidilisest isikutest klientidega ulatuses, milles see ei lähe vastuollu kehtiva õiguse ega lepingutingimuse olemusega ning arvestades käesolevas peatükis välja toodud erisusi.
  2. Juriidilisest isikust kliendile ei kohaldu üldtingimuste peatükid 5 ja 9.
  3. Kui juriidilisest isikust klient soovib Aravoni müüdavaid tooteid edasi müüa, on klient kohustatud registreerima ennast Aravoni e-poe kodulehel edasimüüjana.
  4. Toodete juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb üle toodete üleandmisega transpordiettevõttele.
  5. Juriidilisest isikust klient on kohustatud kõik saadetised koheselt üle vaatama ja teavitama viivitamatult kõikidest toodetega seonduvatest puudustest ning Aravon vastutab puuduste eest üksnes tahtliku rikkumise korral.