Placent Activ Milano on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Placent Activ Milano on juriidiline isik Aravon OÜ, registrikoodiga 11476148, asukohaga Aardla 25b, Tartu, 50110. Meiega saab ühendust info@placentactiv.ee

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Placent Activ Milano kogub järgnevaid isikuandmeid:

 1. nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, sünnipäev, sugu
 2. kauba kohaletoimetamise aadress
 3. kaupade ja teenuste maksumus ja maksega seotud andmed (ostuajalugu)
 4. kliendisuhte raames toimunud suhtlus
 5. kolmandatelt isikutelt saadud isikuandmed, näiteks sotsiaalmeedias avaldatud andmed
 6. erikampaaniate käigus kogutud isikuandmed (näiteks terviseandmed)
 7. veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja isikuandmed

Isikuandmete töötlemise eesmärgid:

 1. Kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.
 2. Usaldusliku kliendisuhte tagamine, et välja selgitada tegelikud kasusaajad või vältida pettuseid.
 3. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning teha kliendile nõusolekul parimaid ja personaalsemaid pakkumisi.
 4. Veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja kliendi käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema teenuse osutamiseks.
 5. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, klientide rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine.
 6. Kliendi käitumise analüüsimine erinevates kanalites.
 7. Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning veebilehe turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed.
 8. Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
 9. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. 
 10. Kogutud isikuandmete abil teavitame kliente Placent Activ tooteuudistest ja kampaaniatest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast andmebaasist igal ajal eemaldada. Kliendil on võimalik loobuda uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel info@placentactiv.ee või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid, mis asuvad kirja jaluses. Kui klient soovib SMS teavitustest loobuda, tuleb tal võtta ühendust kllienditoega e-maili teel info@placentactiv.ee või järgides pakkumisi sisaldavas sms-is toodud juhiseid (stopsms). 

Küpsiste kasutamine

Placent Activ Milano kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles veebilehe korduval kasutamisel. Kolmandate osapoolte küpsiseid kasutavad Placent Activ Milano partnerite veebilehed. Nende küpsiste tekkimist Placent Activ Milano ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest

Enamik veebilehitsejaid lubavad küpsiseid. Ilma küpsiseid täielikult lubamata ei ole kõik veebilehe funktsioonid saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on teie kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete.

Kolmandate osapoolte teenused

Placent Activ Milano teeb koostööd isikutega, kellele Placent Activ Milano võib edastada koostöö raames ja eesmärgil isikuandmeid. Sellised isikud võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid. 

Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Placent Activ Milano juhistele ning kehtiva lepingu alusel. Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt eesmärgile ja seadustele.

Kolmandate osapoolte teenused, mida kasutatakse Placent Activ Milano veebilehel:

 • Klaviyo https://www.klaviyo.com/legal/privacy-policy
 • Hotjar https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
 • Google Analytics 
 • Google Tag Manager
 • Google tööriistad https://policies.google.com/privacy
 • Facebook Pixel https://www.facebook.com/policy.php
 • Modena https://modena.ee/tingimused/privaatsuspoliitika/

Isikuandmete kaitse ja säilitamine

Placent Activ Milano säilitab isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Säilitamise tähtaaja möödunud isikuandmed hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Placent Activ Milano kehtestatud korrale.

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu vähemalt kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Juhul kui toimub isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Placent Activ Milano tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Placent Activ Milano kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja klienti otse. 

Kui soovite oma kasutajaandmeid kustutada, järgige andmete kustutamise juhiste URL-i.
https://placentactiv.ee/andmete-kustutamise-opetus/

Õigused isikuandmetega seoses

Teil on õigus saada teavet isikuandmete töötlemise kohta isikuandmete kaitse seaduses ja teistes seadustes sätestatud määral. Teil on õigus saada teavet enda kohta kogutud isikuandmete kohta ja tutvuda andmetega.

Teil on õigus ebaõigete isikuandmete parandamisele. E-poe kontol saate oma andmeid parandada ja muuta.

Teil on õigus esitada vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemisel.

Teil on õigus isikuandmete ülekandmisele.

Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui isik vaidlustab isikuandmete õigsuse. Õigus on nõuda isikuandmete töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid pole taotletud isikuandmete kustutamist.

Teil on õigus teatada Placent Activ Milanole oma soovist nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Placent Activ Milano uudiskirja ja otseturunduse saaja nõusolekut saate tagasi võtta uudiskirja all olevalt lingilt või saates teavituse Placent Activ Milano e-posti aadressile info@placentactiv.ee

Teil on õigus olla unustatud ehk õigus taotleda andmete kustutamist.

Teil on õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas isikuandmete töötlemine on seaduspärane.

Kontaktandmed

Placent Activ Milanoga saab isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil info@placentactiv.ee

Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: Nõuandetelefon | Andmekaitse Inspektsioon (aki.ee)

Tingimuste muutmine

Privaatsustingimused vaadatakse aeg-ajalt läbi ja neid võidakse muuta (peamiselt seaduste ja andmekaitsetavade järgimiseks). Muudetud versioon avaldatakse veebilehel.